NVSM Voorjaarscongres 2013

NVSM Voorjaarscongres 2013

Service Innovatie

Bij veel organisaties is servicemanagement de kern van de bedrijfsvoering: „geen service, geen business‟. De Nederlandse Vereniging voor Servicemanagement (NVSM) speelt al 35 jaar een belangrijke rol in het continue proces van professionalisering van het vakgebied. De NVSM organiseert, voorziet en ondersteunt in de ontmoetingen tussen servicemanagers. De NVSM richt zich op de gehele industriële bedrijfstak; van ziekenhuisapparatuur tot drankenautomaten en van computernetwerken tot aandrijftechnieken. www.nvsm.nl

 

Om de belangen van de leden en potentiële leden te behartigen, geeft de NVSM een keer per jaar een voorjaarscongres voor haar leden. De NVSM vindt het hierbij belangrijk dat haar leden zich betrokken voelen bij het congres. De kernwoorden van het NVSM voorjaarscongres zijn dan ook; belevingsvol, servicegericht, innovatief, kennisgericht, trendgericht en technisch.

 

Het NVSM Voorjaarscongres is een periodiek terugkerend evenement. Bij dit congres ligt de nadruk op het uitwisselen en verdiepen van kennis en ervaring tussen leidinggevenden met de expertise van serviceverlening, hier worden leden en potentiële leden samengebracht.

 

Het NVSM Voorjaarscongres vindt dit jaar plaats op 11 april 2013 en staat in het thema van Service Innovatie. Dit onderwerp gaat tot uiting komen in alle aspecten van het programma, zoals de locatie, sprekers en de activiteiten. De onderwerpen die behandeld worden tijdens het congres hebben alles te maken met creativiteit, duurzaamheid en de nieuwste technische aspecten. Het programma is er zo opgericht dat u met een aanpak, een aanvalsplan en krachtige inspiratie naar huis gaat, om uw organisatie competitief te laten zijn en te laten excelleren in de nieuwe wereld van service.