NVSM Voorjaarscongres 2013

NVSM Voorjaarscongres 2013

Service Innovatie

modern people almost everyone to take a Cheap Iphone cases, mobile phone brands vary, a wide variety, to meet the different personality, different age consumer demand. Use of the mobile phone is a lot of, here we first mentioned is the commercial use of the mobile phone, the merchant customers mobile phone and talk about business, to do promotions, trading behavior, exchange of views, such as, to merchants who bring much convenient, the use of the Custom iPhone Cases is great; the distance of numerous students, the exotic, strange environment, strange people to loved ones, pick up the phone, Iphone 5 case, the distant missing information traveled passed, bring many psychological comfort to the pro people ah!

but now some criminals use mobile phones, computers and other information fraud, criminal and other phenomena occur frequently, we have to raise our vigilance, in order to make their own and other people's safety to think twice before. Public security organs have a lot of cases are through Iphone case, phone numbers and find out, the phone and the phone to the public security organs to provide clues to the detective work, we feel very happy.

the role of the mobile phone is really great, we can not get away from the phone, the times, the society, the information society can not do without.

Bij veel organisaties is servicemanagement de kern van de bedrijfsvoering: „geen service, geen business‟. De Nederlandse Vereniging voor Servicemanagement (NVSM) speelt al 35 jaar een belangrijke rol in het continue proces van professionalisering van het vakgebied. De NVSM organiseert, voorziet en ondersteunt in de ontmoetingen tussen servicemanagers. De NVSM richt zich op de gehele industriële bedrijfstak; van ziekenhuisapparatuur tot drankenautomaten en van computernetwerken tot aandrijftechnieken. www.nvsm.nl

 

Om de belangen van de leden en potentiële leden te behartigen, geeft de NVSM een keer per jaar een voorjaarscongres voor haar leden. De NVSM vindt het hierbij belangrijk dat haar leden zich betrokken voelen bij het congres. De kernwoorden van het NVSM voorjaarscongres zijn dan ook; belevingsvol, servicegericht, innovatief, kennisgericht, trendgericht en technisch.

 

Het NVSM Voorjaarscongres is een periodiek terugkerend evenement. Bij dit congres ligt de nadruk op het uitwisselen en verdiepen van kennis en ervaring tussen leidinggevenden met de expertise van serviceverlening, hier worden leden en potentiële leden samengebracht.

 

Het NVSM Voorjaarscongres vindt dit jaar plaats op 11 april 2013 en staat in het thema van Service Innovatie. Dit onderwerp gaat tot uiting komen in alle aspecten van het programma, zoals de locatie, sprekers en de activiteiten. De onderwerpen die behandeld worden tijdens het congres hebben alles te maken met creativiteit, duurzaamheid en de nieuwste technische aspecten. Het programma is er zo opgericht dat u met een aanpak, een aanvalsplan en krachtige inspiratie naar huis gaat, om uw organisatie competitief te laten zijn en te laten excelleren in de nieuwe wereld van service.